13

St. Michael, Hauptstr. 101
Dlaczego „Storchenturm“ znajduje
się obok kościoła?

„Bociana Wieża“ („Storchenturm“) jest wizytówką Denzlingen. Ale wieża nie znajduje się nad ołtarzem, jak w przypadku kościoła św. Jerzego we wschodniej części kościoła, ale w jego południowej części, obok nawy. W tym miejscu, między St. Michael a salą gminy (obecnie restauracja „Rebstock-Stube“), prawdopodobnie kiedyś, rosła tam lipa dworska.

Jeśli zwiedzisz miejsce na wschodzie kościoła, do którego należy wieża, to i tak zobaczą tam Państwo okazałe fundamenty!

Są Państwo przed wejściem do kościoła St. Michael, najstarszego kościoła parafialnego w Denzlingen. Po raz pierwszy został on udokumentowany w XIII wieku. Początki kościoła mogą sięgać jednak jeszcze dalej.

Wyniosła wieża, która obecnie stoi po prawej stronie kościoła, stała się wizytówką wsi. Od początku XX w. bociany budują gniazda na szczycie wieży i wychowują młode.

Pierwotnie wieża znajdowała się we wschodniej części kościoła. Są tam jeszcze widoczne fundamenty.

Wcześniej w nawie otworzono salę chóru, która utworzyła najniższe piętro wieży. Prawdopodobnie dopiero w XVI wieku, kiedy kościół utracił swoją funkcję jako świątynia, wieża została dobudowana na południe od nawy głównej.